14. ХРИСТИЯНСКИ СИМВОЛИ

Християнството отрича амулетите и тяхната сила, но всеки един църковен служител ползва и носи предмети които по своята същност са амулети. Специални изисквания има дори за синджира ( за неговата дължина и вид плетка ) на който висят различни икони или кръст. Дрехите с които са облечени свещениците по време на служба са специални и са няколко ката. Всичко това са окултно – ритуални предмети като една част от тях са амулети.