12. СПИРАЛА

Спиралата се свързва с космическата символика на луната , плоската спирала по-скоро с лабиринта. Символ е на вечното изменение. Развитието на всичко в света се извършва по спирала. Всяко завъртане е край на един цикъл и начало на друг. Амулетът дава силна защита срещу вредни въздействия отвън, създавайки положително торсионно поле към човека.