17. СКАРАБЕЙ

В Египет от най-древни времена, за придобиване на още по – голяма сила е изработван амулет във вид на скарабей. Според египтяните бръмбарът е свещен и притежава невероятна сила.