11. ФАТИМА

Това е един от силните амулети ползван от мюсюлмани и християни в цял свят даващ защита. Основната символика на ръката е действие, сила, власт и защита.