07. ПЕТЪР ДЪНОВ

„… Често изучавайте тази картинка и разсъждавайте върху символите в нея. Петте стъпки в нея символизират един път …“ П. Дънов