09. КОНЧЕ

Тотемно животно за България. Символ на Небесно начало и Слънце. Посредник между долния и горния свят. Символ и амулет на сила, бързина и плодородие.