15. ЕГИПЕТ – УДЖАТ, АНХ и др.

Египет е страна с много богата и стара история в изработката и ползването на амулети. Един от най – старите амулети изобразява двете очи на бог Хор, едното от които, съгласно древните текстове, е бяло, а другото – черно наричани Уджат ( Уаджет) . Според друга версия единият Уджат олицетворява Слънцето, а другият – Луната, или съответно Ра и Озирис.