02. АМУЛЕТИ от БЪЛГАРИЯ

В началото стоя „Аз“ молещия се на Бог човек. „А3“-ът също така означава: пробуда, проглеждате навън и навътре в себе си, отговорност, величие и самота. Тук са предложени копия на амулети открити в земята на България.