04. БУДИЗЪМ – Ом (Аум) и Дхарма колело

Будизмът (на санскрит „Учение на Пробудения“ ) е религиозно-философска система (дхарма) за
духовното пробуждане (бодхи), обхващаща разнообразни традиции, вярвания и практики, основани
на учението, приписвано на Сидхарта Гаутама, наричан Буда. БУДА – Гаутама живее и проповядва в
източната част на Индийския субконтинент между 6 и 4 век пр.н.е. Той е приеман от будистите
за пробуден или просветен учител, който е споделил своите прозрения, за да помогне на
съзнателните същества да се освободят от страданието, причина за което е невежеството (авидя).