13. АВТОРСКИ АМУЛЕТИ

Тези амулети съчетава древни знания и съвременни открития.